VASTGOEDADVIES

Algemeen
Bedrijfsvastgoed is de vastgoedsector waaruit ons aanbod van beleggingen bestaat.
Specifiek voor beleggingen in deze categorie beleggingspanden is dat het rendement
(evenals het risico) doorgaans iets hoger is dan bij woonruimten en winkels.
Opvallend is dat mensen om die reden vaker bereid zijn om te beleggen in bedrijfsvastgoed
dat verder gelegen is van de eigen woonplaats. Ondanks de verschillende eigenschappen
kiest men over het algemeen niet zozeer voor een specifiek segment, maar eerder voor de eigenschappen van specifieke objecten.

Voor bedrijfsvastgoed beleggingen gaan, net als voor andere vastgoedsectoren, de voordelen op van inflatiecorrectie, waardevastheid, en zowel stabiel direct- als indirect rendement.

Daarbij is het natuurlijk, voor u als opdrachtgever, prettig om te zien waar u in investeert.
Een vastgoedinvestering is namelijk iets tastbaars waar u in en omheen kunt lopen voordat
u het besluit neemt of het aansluit op uw pakket van wensen en/of eisen.

Op deze manier kunt u tot een weloverwogen besluit komen om te investeren in een belegging waarbij u zich goed voelt. Van Engelen Taxaties en Vastgoedadvies begeleidt u graag in dit traject zodat u de juiste beslissing kunt nemen en met een zeker en goed gevoel uw geld kunt investeren.

Meer informatie
Voor meer informatie over beleggingen, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met ons via ons e-mailadres
info@vanengelentaxaties.nl
telefoonnummer
040 – 211 3111 - mobiel 06 – 51 09 92 90

Wij zijn u graag van dienst.