TAXATIES

Algemeen
Van Engelen Taxaties en Vastgoedadvies wordt door verschillende bedrijven
benaderd voor het uitbrengen van een taxatie van bedrijfsonroerend goed.
Het taxeren van bedrijfsonroerend goed vereist een grote mate van deskundigheid.
Door de jarenlange ervaring en deskundigheid, de regionale marktbekendheid,
het doorlopend actualiseren van algemene en specifieke kennis en het uitvoeren van
vele taxaties, noemt Van Engelen Taxaties en Vastgoedadvies zich niet voor niets taxatieprofessional.

Wat is een taxatie?
Een taxatie heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de waarde van een bepaalde
onroerende zaak en is vaak vereist bij verkoop- of aankoopplannen, financieringen, balanswaarderingen, sale- en leasebackcontructies etc.

Wanneer een taxatie?
Naast de traditionele taxaties van de bedrijfsobjecten, worden wij ook vaak door
accountants of eigenaren ingeschakeld om een taxatie uit te voeren voor o.a.
overdracht van bedrijfspanden, overname(s) van bedrijven, fusies, inbreng van
bedrijfspanden in B.V.’s, overbrengen van bedrijfspanden naar privé en/of bedrijfsbeëindigingen.

Ook voeren wij voor veelal particulieren, bedrijven, aannemers en ontwikkelaars regelmatig taxaties uit om de waarde vast te stellen van de te herontwikkelen gebouwen en/of locaties.

Fiscale taxatie
Wij adviseren bij fiscale taxaties deze in de vorm van een gezamenlijke taxatie uit te
voeren met de rijkstaxateur van de belastingdienst, zodat voor alle partijen een bindende waarde kan worden vastgesteld. Van Engelen Taxaties en Vastgoedadvies treedt hierbij
graag voor u, als opdrachtgever, op.

Werkterrein
Onze taxaties beperken zich niet alleen tot de traditionele kantoren, bedrijfsgebouwen
en winkelobjecten. Ons werkterrein voor taxaties omvat o.a.:
• showrooms;
• winkelcentra;
• garagebedrijven;
• horecaobjecten;
• woningcomplexen;
• recreatieparken;
• monumenten;
• beleggingen.

Wij zijn beëdigd en gecertificeerd als taxateur bedrijfsvastgoed
nr. BV01.20.501.5.0148.


Meer informatie
Voor meer informatie over het taxeren van uw object, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met ons via ons e-mailadresinfo@vanengelentaxaties.nl of
telefoonnummer 040 – 211 3111 - mobiel 06 – 51 09 92 90.
Wij zijn u graag van dienst.